FARO® Releases New Handheld 3D Laser Scanner Freestyle3D X with Enhanced Accuracy Korntal-Münchingen, September 15, 2015 – FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO), the world’s most trusted source for 3D measurement technology, announces the release of the new FARO Freestyle3D X Handheld Laser Scanner, a 3D Laser Scanner designed to transform the way the Architecture, Engineering and Construction (AEC), Law Enforcement, and other industries document3D data through easy to use, intuitive data acquisition. With the release of the Freestyle3D X, FARO´s portfolio now contains two handheld scanners designed to help customers increase productivity, save time and make effective, data-driven decisions.

The new FARO Freestyle3D X incorporates state-of-the-art scanning technology that delivers enhanced scanning accuracy of 1 millimeter at a 1-meter range. The Freestyle3D X is available with a U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST) traceable calibration accessory to provide users with verifiable data accuracy, which is critical for forensic scanning and other highly regulated industries. On-site calibration data is exportable in PDF format, allowing information to be easily shared with other team members.

The Freestyle3D X also incorporates an automatic flash mode enabling users to scan objects in a variety of lighting conditions. New software tools deliver an intensely detailed visualization of the created 3D point cloud, and an integrated best-point filter enhances the quality of the scan data by reducing noise up to 35%. Finally, post-processing functions have also been improved, offering up to 5x faster data writing speed to further improve productivity on the job site.

The Freestyle3D X can be employed as a standalone device or used in concert with FARO Focus3D X Series Laser Scanners. Point cloud data from all devices can be integrated seamlessly – even in grey scale.

“The Freestyle3D X sets the industry standard for ease-of-use and verifiable accuracy among professional, portable scanning devices,” stated Joe Arezone, Senior Vice President and Managing Director FARO Asia and EMEA. “The new features such as automatic flash mode, best point filter and new algorithms decisively enhance the overall scanning experience and enable users to carry out more projects with better quality at the same time. Moreover, the new
Freestyle3D X will allow the most demanding users to achieve better accuracy in their projects.”

With the introduction of the Freestyle3D X to its portfolio, FARO continues its role as a technology innovator for customers – helping them work faster, more effectively and save money in the process. FARO is dedicated to offering a full range of innovative and user-friendly handheld scanners to allow customers to implement and leverage 3D scanning to their business advantage.

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 that are subject to risks and uncertainties, such as FARO Europe GmbH & Co. KG, Lingwiesenstr. 11/2, 70825 Korntal-Münchingen, Deutschland www.faro.com – T: +49 (0) 7150 9797 0, F: +49 (0) 7150 9797 44, E-Mail: info@faroeurope.com© 2014 FARO Seite: 2 / 3 statements about demand for and customer acceptance of FARO’s products, and FARO’s product development and product launches. Statements that are not historical facts or that describe the Company’s plans, objectives, projections, expectations, assumptions, strategies, or goals are forward-looking statements. In addition, words such as ”is,” “will,” “continues” and similar expressions or discussions of FARO’s plans or other intentions identify forward-looking statements. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to various known and unknown risks, uncertainties, and other factors that may cause actual results, performances, or achievements to differ materially from future results, performances, or achievements expressed or implied by such forwardlooking statements. Consequently, undue reliance should not be placed on these forwardlooking statements.

Factors that could cause actual results to differ materially from what is expressed or forecasted in such forward-looking statements include, but are not limited to:
· development by others of new or improved products, processes or technologies that make the Company’s products less competitive or obsolete;
· the Company’s inability to maintain its technological advantage by developing new products and enhancing its existing products;
· declines or other adverse changes, or lack of improvement, in industries that the Company serves or the domestic and international economies in the regions of the world where the Company operates and other general economic, business, and financial conditions; and
· other risks detailed in Part I, Item 1A. Risk Factors in the Company’s Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2014.

Forward-looking statements in this release represent the Company’s judgment as of the date of this release. The Company undertakes no obligation to update publicly any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise, unless otherwise required by law.

About FARO
FARO is the world’s most trusted source for 3D measurement technology. The Company develops and markets computer-aided measurement and imaging devices and software. Technology from FARO permits high-precision 3D measurement, imaging and comparison of parts and complex structures within production and quality assurance processes. The devices are used for inspecting components and assemblies, rapid prototyping, documenting large volume spaces or structures in 3D, surveying and construction, as well as for investigation and reconstruction of accident sites or
crime scenes.

The Company’s global headquarters is located in Lake Mary, FL; its European regional headquarters in Stuttgart, Germany; and its Asia Pacific regional headquarters in Singapore. FARO has other offices in the United States, Canada, Mexico, Brazil, Germany, the United Kingdom, France, Spain, Italy, Poland, Turkey, the Netherlands, Switzerland, Portugal, India, China, Malaysia, Vietnam, Thailand, South Korea, and Japan.

FARO® lansează noul scanner cu laser 3D Freestyle3D X cu precizie sporită

Korntal-Münchingen, 15 septembrie, 2015 – FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO), cea mai de încredere sursă din lume pentru tehnologia de măsurare 3D, anunţă lansarea noului scanner cu laser de mână FARO Freestyle3D X, un scanner cu laser 3D conceput pentru a transforma modul în care Arhitectura, Ingineria şi Construcţiile (AEC), Aplicarea legii şi alte industrii documentează date 3D prin achiziţie de date uşor de utilizat, intuitive. Odată cu lansarea Freestyle3D X, portofoliul FARO conţine acum două scannere de mână concepute pentru a ajuta clienţii să mărească productivitatea, să economisească timp şi să ia decizii eficiente, bazate pe date.

Noul FARO Freestyle3D X încorporează tehnologie de scanare modernă care asigură precizie de scanare sporită de 1 milimetru la o rază de 1 metru. Freestyle3D X este disponibil cu un accesoriu de calibrare al Institutului Naţional de Standarde şi Tehnologie din SUA (NIST) care poate fi detectat, pentru a oferi utilizatorilor precizia datelor ce pot fi verificate, lucru crucial în scanarea medico-legală şi alte industrii bine reglementate. Datele de calibrare de la faţa locului pot fi exportate în format PDF, permiţând cu uşurinţă transferul de informaţii către ceilalţi membri ai echipei.

Freestyle3D X mai include un mod optic automat care le permite utilizatorilor să scaneze obiecte într-o varietate de condiţii de lumină. Noile instrumente software oferă o vizualizare intens detaliată a conturului punctat creat 3D şi filtrul pentru cel mai bun punct integrat sporeşte calitatea datelor scanate, reducând zgomotul cu până la 35%. În cele din urmă, funcţiile de post-procesare au fost şi ele perfecţionate, oferind o viteză de scriere a datelor de 5 ori mai mare, pentru a îmbunătăţi productivitatea la locul de scanare.

Freestyle3D X poate fi utilizat ca dispozitiv individual sau împreună cu scannerele cu laser FARO Focus3D X Series. Datele conturului punctat de la toate dispozitivele pot fi integrate unitar – chiar şi în scară gri.

“Freestyle3D X stabileşte standardul industriei pentru uşurinţa de utilizare şi precizie verificabilă în rândul dispozitivelor de scanare portabile, profesionale,” a precizat Joe Arezone, Prim Vicepreşedinte şi Director General FARO Asia şi EMEA. “Noile caracteristici precum mod optic automat, filtru pentru cel mai bun punct şi noii algoritmi îmbunătăţesc decisiv experienţa globală a scanării şi le permit utilizatorilor să realizeze mai multe proiecte cu calitate mai bună în acelaşi timp. Mai mult, noul Freestyle3D X le va permite celor mai exigenţi utilizatori să obţină o precizie mai bună în proiectele lor.”

Odată cu introducerea Freestyle3D X în portofoliul său, FARO îşi continuă rolul de inovator în tehnologie pentru clienţi – ajutându-i să lucreze mai rapid, mai eficient şi să economisească bani. FARO şi-a luat angajamentul de a oferi o gamă completă de scannere de mână inovative şi uşor de utilizat, pentru a permite clienţilor săi să implementeze şi să influenţeze scanarea 3D în avantajul lor.

Despre FARO

FARO este cea mai de încredere sursă din lume pentru tehnologia de măsurare 3D. Compania dezvoltă şi comercializează dispozitive de măsurare asistate de calculator, dispozitive imagistică şi software. Tehnologia de la FARO permite măsurare 3D, imagistică de înaltă precizie şi compararea pieselor şi structurilor complexe în cadrul proceselor de producţie şi asigurarea calităţii. Dispozitivele sunt utilizate pentru inspectarea componentelor şi ansamblurilor, realizarea rapidă de prototipuri, documentarea spaţiilor sau structurilor de volum mare în 3D, topografie şi construcţii, precum şi pentru investigarea şi reconstituirea locurilor unde s-au produs accidente sau crime.

Sediul global al Companiei este situat în Lake Mary, FL; sediul regional european în Stuttgart, Germania; şi sediul regional Asia Pacific în Singapore. FARO are şi alte sedii în SUA, Canada, Mexic, Brazilia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Spania, Italia, Polonia, Turcia, Olanda, Elveţia, Portugalia, India, China, Malaezia, Vietnam, Tailanda, Coreea de Sud şi Japonia.

Mai multe informaţii sunt disponibile la www.faro.com/distribution

Contact:

Magdalena Zietek, FARO, T: +49 7150 9797 – 450, magdalena.zietek@faroeurope.com

Contact Romania

Corina Dinei-Berba, Ro-Mega Trade, T: 0745.003.690, corina.dinei@dolphinmanagement.romegatrade.ro

Acest comunicat de presă conţine declaraţii referitoare la acţiuni viitoare în înţelesul Legii privind reforma litigiilor în domeniul valorilor mobiliare private din 1995 care sunt supuse riscurilor şi incertitudinilor, precum declaraţii despre cererea şi acceptarea produselor FARO şi dezvoltarea şi lansarea produselor FARO. Declaraţii care nu sunt evenimente istorice sau care descriu planurile, obiectivele, aşteptările, presupunerile, strategiile sau ţelurile Companiei sunt declaraţii referitoare la acţiuni viitoare. În plus, cuvinte precum ”este,” “va,” “continuă” şi expresii similare sau discuţii despre planurile FARO sau alte intenţii identifică declaraţii referitoare la acţiuni viitoare. Declaraţiile referitoare la acţiuni viitoare nu reprezintă garanţii ale performanţei viitoare şi sunt supuse diverselor riscuri cunoscute şi necunoscute, incertitudinilor şi altor factori care pot face ca rezultatele, performanţele sau îndeplinirile efective să difere material de rezultatele, performanţele sau îndeplinirile viitoare exprimate sau subînţelese prin aceste declaraţii referitoare la acţiuni viitoare. Prin urmare, nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe aceste declaraţii referitoare la acţiuni viitoare.

Factorii care ar putea face ca rezultatele efective să difere material de ceea ce este exprimat sau previzionat în aceste declaraţii includ, dar nu se limitează la:

• Dezvoltarea de către alte companii a unor produse, procese sau tehnologii noi sau îmbunătăţite care fac ca produsele Companiei să fie mai puţin competitive sau învechite;

• Incapacitatea Companiei de a-şi menţine avantajul tehnologic prin dezvoltarea de noi produse şi îmbunătăţirea celor existente;

• Declinuri sau alte modificări negative sau lipsa îmbunătăţirilor în industrii pe care Compania le serveşte sau economiile naţionale şi internaţionale din regiunile lumii în care Compania operează şi alte condiţii economice generale, comerciale şi financiare; şi

• Alte riscuri detaliate în Partea I, Item 1A. Factori de risc în Raportul Anual al Companiei la Formular 10-K pentru anul încheiat la 31 decembrie 2014.

Declaraţiile referitoare la acţiuni viitoare din acest comunicat reprezintă raţiunamentul Companiei de la data acestei lansări. Compania nu îşi asumă obligaţia de a actualiza public declaraţiile referitoare la acţiuni viitoare, fie ca urmare a unor informaţii noi, evenimente viitoare, sau altfel, decât dacă legea îi solicită acest lucru.